The Yinhua Zhou research group @WNLO, HUST

2023

(The first row) Xinlu Liu, Jianping Chen, Yuanyuan Wang, Wanxia Wei, Jingyu Cheng,

Yinhua Zhou, Cong Xie, Zedong Xiong, Yang Liu

                (The second row) Xianmin Zhou, Hui Zheng, Kai Feng, Xin Lu, Ruiyu Tian


2022

董馨韵和王文博士服合影.jpg

(The first row) Yang Liu, Xinlu Liu, Jianping Chen, Xinyun Dong, Yinhua Zhou,

Wen Wang, Youyu Jiang, Wanxia Wei

(The second row) Hui Zheng, Kai Feng, Xin Lu, Xianmin Zhou, Cong Xie, Jingyu Cheng


2021

IMG_8349 (2).JPG

(The first row) Wenwu Zeng, Lulu Sun, Lu Hu, Fangyuan Jiang, Yinhua Zhou,

Nan Zhao, Mengyuan Yang, Shen Yu, Xiaoyu Zhu

(The second row) Xin Lu, Jingyu Cheng, Wen Wang, Fei Qin, Tiefeng Liu, Xinyun Dong, Wanxia Wei, Jianping Chen, Yang Liu, Kai Feng, Xianmin Zhou, Pei Jiang


2020

2020

(Front)   Tiefeng Liu, Jing Li, Yinhua Zhou, Xueshi Jiang, Fei Qin     

(The first row) Lu Hu, Mengyuan Yang, Shen Yu, Xinyun Dong, Pei Jiang

(The second row) Lulu Sun, Youyu Jiang, Sixing Xiong, Wen Wang, Cong Xie, Wenwu Zeng


2019

课题组合照-2019.JPG

(Front)   Lin Hu, Ru Ge, Sixing Xiong, Yinhua Zhou     

              (The first row) Lulu Sun, Lu Hu, Xueshi Jiang, Jing Li, Shen Yu, Wenwu Zeng

              (The second row) Xiaoyu Zhu, Cong Xie, Fei Qin, Tiefeng Liu, Xinyun Dong, Mengyuan Yang, Wen Wang

         

2018

童金辉.JPG

(Front)   Yinhua Zhou, Jinhui Tong   

             (The first row) Wenwu Zeng, Youyu Jiang, Sixing Xiong, Nan Zhao,

Xinyun Dong, Jing Li, Mengyuan Yang, Shen Yu, Lu Hu

                (The second row) Xueshi Jiang, Lulu Sun, Fei Qin, Lin Hu, Xiaoyu Zhu,

Wen Wang, Cong Xie, Tiefeng Liu


                 TIM图片20180624112046.jpg               

(Front)   Bangwu Luo, Yinhua Zhou, Lin Mao     

(The first row) Nan Zhao, Jing Li, Mengyuan Yang, Lu Hu

(The second row) Lin Hu, Sixing Xiong, Ru Ge, Xinyun Dong,Fei Qin, Wenwu Zeng

(The third row) Lulu Sun, Xueshi Jiang, Xiaoyu Zhu, Pei Shi, Wen Wang, Tiefeng Liu, Cong Xie


2017

2017-1.jpg

(Front)   Wei Meng

                (The first row) Fangyuan Jiang, Yinhua Zhou, Ru Ge, Nan Zhao

(The second row) Chang Ge, Bangwu Luo, Lulu Sun, Lin Hu, Sixing Xiong,

Xinyun Dong,Youyu Jiang

                   (The third row) Wenwu Zeng, Lin Mao, Jiacheng Fan, Tiefeng Liu, Fei Qin


2016


                (Front) Bangwu Luo, Jinhui Tong, Yinhua Zhou, Fangyuan Jiang, Yun Liu, Ru Ge

             (Back) Fei Qin, Lin Hu, Yang Xu, Sixing Xiong, Jiacheng Fan, Xinyun Dong,

Wei Meng, Tiefeng Liu, Wenwu Zeng, Lin Mao, Youyu Jiang 


   (Front) Fei Qin, Jinhui Tong, Sixing Xiong, Yinhua Zhou,

Fangyuan Jiang, Ru Ge, Youyu Jiang

                (Back) Yang Xu, Bangwu Luo, Wei Meng, Lin Mao, Tiefeng Liu, Zaifang Li 


2015

(Front) Zaifang Li, Jinhui Tong, Sixing Xiong, Yinhua Zhou,

Qing Zhao, Fangyuan Jiang, Fei Qin

                (Back) Yifeng Zhou, Lin Mao, Wei Meng, Xue Min, Xinyun Dong, Tiefeng Liu 


2014

(Front) Yinhua Zhou, Jinhui Tong, Sixing Xiong, Xue Min, Ru Ge, Qing Zhao, Fangyuan Jiang

                (Back) Fei Qin, Tiefeng Liu, Wei Meng, Wanjin Zhang, Lin Mao, Zaifang Li